Nederland en de Europese Unie

In dit artikel zullen we de Europese Unie behandelen. Nederland behoort namelijk al sinds 1958 tot de Europese Unie. Sterker nog, Nederland heeft zijn aandeel gehad in het vormen van deze unie. We zullen een stukje geschiedenis behandelen!

Lidstaten

Er zijn veel lidstaten die bij de Europese Unie horen, 28 om precies te zijn. Weet jij ze allemaal? Zo hoort bijvoorbeeld ook de populaire vakantiebestemming Ibiza (onderdeel van Spanje) bij de EU, en behoort Groenland (onderdeel van Denemarken) niet bij de Europese Unie! De lidstaten zijn – op alfabetische volgorde:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Koninkrijk der Nederlanden
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk (vertrekt uit de Europese Unie, artikel-50-procedure wordt in gang gezet)
 • Zweden

 

Een stukje geschiedenis

Na de Tweede Wereldoorlog groeide het besef dat Europese integratie nodig was, zowel economisch gezien als ten behoeve van de vrede. Zo werd in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (de EGKS) opgericht, dit werd officieel door het tekenen van het Verdrag van Parijs. Dit verdrag werd getekend door België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Dit leidde vervolgens, in 1957, tot een verdere integratie. Bij het Verdrag van Rome werd de Europese Economische Gemeenschap (de EEG) opgericht. Deze veranderde later in de Europese Gemeenschap (de EG) met een Commissie, Raad en Parlement.

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk werden in 1973 lid van de EG. In 1981 kwam daar Griekenland bij en in 1986 ook Spanje en Portugal. De oprichting van de Europese Unie vond in 1992 plaats, bij het Verdrag van Maastricht. In 2002 werd de euro ingevoerd. In 2004 traden er tien nieuwe landen toe tot de EU: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. En in 2007 kwamen Bulgarije en Roemenië erbij. Na de uitbreiding werd in 2007 het Verdrag van Lissabon getekend zodat de unie goed bestuurbaar bleef. Tot slot trad Kroatië toe tot de unie en daarmee is het aantal lidstaten nu 28 – al zal dit door de brexit binnenkort weer worden terug gebracht tot 27 lidstaten.