Globalisering is bijna overal te merken

Globalisering en mondialisering is het proces waarbij de wereld als het ware kleiner wordt. Dat is echter wel heel kort door de bocht gezegd. Het is een voortdurend proces van wereldwijde politieke, culturele en economische integratie. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de innoverende informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast wordt het vervoer ook steeds sneller, waardoor handel makkelijker wordt. We kunnen de globalisering in veel dingen merken, in de producten die we hier hebben bijvoorbeeld. Denk maar eens aan de verschillende restaurants. Zelfs als je kookt uit maaltijdboxen merk je dat hier allerlei ‘wereldrecepten’ in zitten. Daarnaast zijn kledingmerken ook een duidelijk teken: allemaal Amerikaanse en Engelse merken zijn te verkrijgen in de winkels in de Kalverstraat. In dit artikel zullen we de globalisering kort behandelen, omdat dit ook belangrijk is voor ons land!

Culturele globalisering

De culturen worden (enorm) beïnvloed door de globalisering. Sommigen zeggen zelfs dat we op weg zijn naar een wereldcultuur. Door verbeterde communicatiemiddelen, migratie en toerisme verspreiden cultuurelementen zich sneller dan ooit. Er zijn wat betreft culturele globalisering twee effecten: homogenisering en heterogenisering. Bij homogenisering gaan cultuurelementen op elkaar lijken, in dit geval wordt er vaak gesproken van een wereldcultuur door de verwestering. Bij heterogenisering worden cultuurelementen van de eigen cultuur verweven met die van een andere cultuur, vaak de westerse cultuur.

Politieke globalisering

Binnen de politiek is de globalisering pas sinds 1980 toegenomen. Daarvoor was er vrijwel altijd sprake van een soevereine staat. Door supranationale organisaties is hier veel in veranderd. Een supranationale organisatie is bijvoorbeeld de EU, deze staat zelfs in sommige opzichten boven onze nationale staat. Ook de toename van NGO’s, non gouvernementele organisaties heeft hier aan bij gedragen.

Economische globalisering

We zouden kunnen stellen dat achter de economische globalisering de MNO’s zitten. Dit zijn multinationale ondernemingen die over meerdere landen verspreid zijn. Zodanig zelfs, dat zij de hele wereld in principe zien als hun afzetmarkt.